• +359 88 99 5 99 00
  • +359 888 250 324
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Всяка цена се формира по формулата P=VC + FC + margin. Теорията ни показва какви са компонентите на цените, но практически имаме да решим сложни математически задачи, свързани с разпределението на Fix Costs (FC) къмпродуктите и услугите, които продаваме. Тези калкулаци са необходими, за да разпределим FC по продукти и услуги. Защо е сложна тази задача? Защото всеки продукт се произвежда с различно количество материали, труд енергия и има различен принос към печалбата на компанията.

  • Калкулацията на себестойност при поръчково производство е предизвикателство за всеки мениджър. Трудностите възникват от това, че предприятието е с различна натовареност, честотата на поръчките е различна, времетраенето на всяка поръчка е различно, ползват се различни машини и различни работници. Имаме прецизна информация за разходите за материали, но колко постоянни разходи и колко печалба трябва да добавим? Как го го правим ние: Често срещана практика от мениджмънта е да умножи разходите за материали х2 или х3 или х5, за да получи клиентска цена.

© 2021 AV Algopricing. All Rights Reserved.