• +359 88 99 5 99 00
  • +359 888 250 324
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Управленското счетоводство е инструмент в ръцете на всеки мениджър, с който той управлява финансовите потоци на организацията. Тук говорим за моделиране на финансовите потоци в бъдещ период. Какви да бъдат цените на продуктите или услугите, които продаваме, кои продукти или услуги да останат във фирменото портфолио и кои не.

© 2021 AV Algopricing. All Rights Reserved.