• +359 88 99 5 99 00
  • +359 888 250 324
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ЗАЩО СА ВАЖНИ ПОСТОЯННИТЕ РАЗХОДИ? Постоянните разходи са важен компонент в цената и себестойността на продуктите или услугите, които предлагате. Това са разходите, които не променят обема си и остават постоянни независимо от обема на производството.

  • Всяка цена се формира по формулата P=VC + FC + margin. Теорията ни показва какви са компонентите на цените, но практически имаме да решим сложни математически задачи, свързани с разпределението на Fix Costs (FC) къмпродуктите и услугите, които продаваме. Тези калкулаци са необходими, за да разпределим FC по продукти и услуги. Защо е сложна тази задача? Защото всеки продукт се произвежда с различно количество материали, труд енергия и има различен принос към печалбата на компанията.

© 2021 AV Algopricing. All Rights Reserved.