• +359 88 99 5 99 00
  • +359 888 250 324
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Статии

Какво е управленското счетоводство? Managerial accounting

Какво е управленското счетоводство? Managerial accounting

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Управленското счетоводство е инструмент в ръцете на всеки мениджър, с който той управлява финансовите потоци на организацията. Тук говорим за моделиране на финансовите потоци в бъдещ период. Какви да бъдат цените на продуктите или услугите, които продаваме, кои продукти или услуги да останат във фирменото портфолио и кои не.

За да бъдем правилно разбрани, ще направим паралел със финансовото счетоводство.


Нека започнем с финансовото счетоводство.


1. Финансовото счетоводство е задължително.

2. Информацията, която генерира финансовото счетоводство има външни ползватели - данъчни служби, банки, кредитори, други държавни институции, търговски партньори и др.

3. Финансовото счетоводство има ретроспективен поглед - обработка на минали транзакции, фактури, плащания.

4. Финансовото счетоводство е всеобхватно. Тук се регистрират абсолютно всички детайли от дейността на компанията. 

5. Финансовото счетоводство е обстоятелствено и прецизно и по тази причина не бихме могли да извлечем информация на какви цени да продаваме. Детайлността е много висока. 

6. Тежка регулация при финансовото счетоводство - необходимо е да отговаряме на стандарти при изготвянето и обобщаването на информацията.

7. Финансовото счетоводство не е своевременно - показва резултати с известно закъснение. 


Управленското счетоводство или Managerial accounting

 

1. Управленското счетоводство е пожелателен инструмент за мениджмънта.

2. Ползвателите на информацията на управленското счетоводство е мениджмънта на компанията, тъй като информацията, която се генерира представлява търговска тайна.

3. Управленското счетоводство планира бъдещи разходи, цени, финансови потоци и т.н.

4. Управленското счетоводство има тесен фокус - управление на постоянните разходи, управление на цените, управление на продуктовото портфолио - тук включваме и планирането.

5. При управленското счетоводство ползваме по-ниско ниво на обобщение на информацията, но за сметка на това имаме поглед върху постоянните разходи, цените, вече знаем кои изделия са рентабилни и кои не.

6. Няма регулация и имаме голяма свобода за действие. Тук естествено отговорността за коректността на калкулациите е изцяло наша.

7. Управленското счетоводство е по-общо и има по-висока скорост - обработва се далеч по-малък обем данни.


Финансовото счетоводство може да бъде подвеждащо


Финансовото счетоводство може да бъде подвеждащо за мениджмънта на компанията при:

- ценови решения;

- оценка на разходите;

- оценка кои продукти да останат в портфолиото на  компанията и кои не.


Финансовото счетоводство ще ви подведе при взимането на тези решения, защото:

Начинът, по който е структурирана информацията там е неподходящ за решенията, които споменахме по-горе. Финансовото счетоводство гледа на разходите като на преки/непреки, производствени/непроизводствени и т.н. Управленското счетоводство прави разрез на разходите - постоянни и променливи (Fix costs / Variable Costs).


© 2021 AV Algopricing. All Rights Reserved.